TEK-Norge AS - Produkter

Verditakst

Verditaksten gir et godt grunnlag for refinansiering eller oppgjør. Våre uavhengige takstmenn beregner verdien på din bolig fra et objektivt og proffesjonelt perspektiv


Droneinspeksjon

Våre droner gjør det enklere å komme til på tak og andre utilgjengelige steder. Få en oversikt over skader eller vedlikeholdsbehov du ellers ikke ser


Skadetakst

Skadetaksten avklarer skadeårsak, skadeomfang og estimerer reparasjonskostnader. Den fagkyndige beskrivelsen gir et godt grunnlag for erstatningskravet


Reklamasjonsrapport

Reklamsjonsrapporten benyttes ved reklamasjon av feil eller mangler i forbindelse med eierskifte av bolig. Vi har kompetente takstmenn for jobben


Bistand-ved-Overtakelse

Når du har kjøpt ny bolig er det mye du skal tenke på ved overtakelse. Å ha med seg en takstmann gir trygghet i å avdekke eventuell feil og mangler


  • 1(current)
  • 2