Jesper Steen Luisa - Produkter

Konsultasjon

*Inkludert i denne tiden skal også betaling bli gjennomført


Varighet av inntil en time. Inneholder typisk samtale omkring progresjonen omkring kundens velbefinnende og fremgangsmåten med hjemmeøvelse/-er videre, eller avslutning av dette tiltaket. Dessuten er behandling ganske normalt, som implementering i ytelsen


Massasje

Manuellbehandling. Gies kun ved at klienten er sittende


Massasje

Manuellbehandling. Typisk ligger kunden på massasjebenk