Samtext Norway AS - Produkter - Språkvask

Språkvask

Magnus-Berg
Språkvask er mer omfattende enn korrektur. Språkvaskeren retter ikke bare stavefeil, komma og punktum, men kan også endre på setningsbygningen, skifte ut ord, dele en setning i to, fjerne overflødige og poengløse ord, forenkle omstendelige formuleringer si det enklere, rette opp variasjoner som ikke skal være der. En tekst blir alltid enklere å lese etter en språkvask!

Andre produkter