Heisrådgiveren AS - Produkter, tilbud, nyheter

Nyheter

Rammeavtale med Entra

13. januar 2020

Vi er veldig stolte over at Entra har valgt Heisrådgiveren som sin rammeleverandør på heisrådgivning. 

Entra, som er et av Norges ledende eiendomsselskaper, har som målsetning å være miljøledende i bransjen. Dette passer meget bra med  vår målsetning. Heisrådgiveren har stort fokus på miljø og ny teknologi i alle deler av vår virksomhet. Vi er blant annet sertifisert som miljøfyrtårn.

Vi gleder oss stort til å samarbeide og levere gode bidrag til et spisskompetent miljø som Entra, og hvor vi selvfølgelig skal bidra med vår spisskompetanse og profesjonelle rådgiverbakgrunn.

 

 

Artikler

Kappløpet om IoT i heisbransjen

13. januar 2020

Det er som regel ett hovedmål å ha driftssikre og kostnadseffektive heiser og rulletrapper.

Disse to parametere var ikke enkle å kombinere før IoT teknologien sitt inntog. I dag vil dette være fullt mulig da heisene har blitt smartere og at vi kan bruke svarene fra heisene til å gjennomføre forebyggende tiltak dvs. preventivt vedlikehold. Preventivt vedlikehold legger opp til å utføre service og komponentutskiftninger først når det virkelig er behov samtidig som det skal gjøres service på heisen. Brukt på riktig måte vil dette spare både tid og kostnader for eiendomsbesittere /eiere. Systemet, Internett of Things (IoT), en enhet som overvåker alle komponentene på anlegget og melder i fra når enheten nærmer seg «end of lifetime».

Forebyggende vedlikehold vil være fremtidens måte å utføre service på heiser og rulletrapper. Den tradisjonelle kalenderbaserte strategien er en «one size fits all» strategi som ikke er optimal og egentlig ikke passer for noen. Den tar hverken hensyn til driftssyklus, miljøet heisanlegget står i eller den generelle tilstanden på anlegget.

Preventivt vedlikehold

IoT bidrar til å forbedre den forebyggende vedlikeholdsplanen gjennom å bytte til en mer forebyggende vedlikeholds modell. Enhetene overvåker endringer i driftsforhold som varme, friksjon eller støy, og brukerendringene for å forutse når heisen trenger vedlikehold.

“IoT gjør vedlikehold preventivt og proaktivt fremfor reaktivt.”

Dørene på heisene er den mest utsatte enheten på en heis fordi de er mekaniske og de er utsatt for stor slitasje som påkjørsler av traller ol. IoT løsningen vil sørge for at man justerer vedlikeholdet opp mot dørene som har størst slitasje og på den måten bidrar til færre stopp.

Hva blir overvåket

Dataflow

IoT gjør det enklere å samle data samt analysere disse. Avhengig av heisprodusenten og modellen, kan din IoT-aktiverte heis samle data som antall start/stopp, dørsykluser, fusk på dører, trafikkutvikling – antall turer, kjøreanalyse, ventetid mm. 

En slikt IoT monitoring vil ofte inneholde tre type komponenter.

Sensorer, som vil samle målinger fra komponenter og registrere unormal aktivitet eller fusk.

En datalogg eller nettverksenhet vil analysere datastrømmen fra sensorene og registrere dette feks i en skybasert server.

Ett Dashboard eller annet grensesnitt vil tolke dataene og hjelpe med å prioritere og informere om hva som skal utføres. Denne kan sende melding direkte til eiendomsbesitter og serviceleverandør/servicemontør og fortelle i klartekst hva som bør skiftes eller sjekkes på neste servicebesøk.

Fjerndiagnostikk og feilsøking

Den konstante strømmen av data fra overvåkingsanordningene gjør det mulig for heismontøren å diagnostisere problemer i hvert fall delvis før de kommer til heisen din, og sparer derfor verdifull tid på stedet som ellers ville vært brukt til testing og feilsøking. Montøren kan da stille med riktige deler og bruke tiden til å utbedre feilen. 

Meldinger i sanntid

IoT-enheter på heiser er i stand til å fange problemer før driftsforvaltere eller brukere legger merke til at noe er galt. Fjernovervåkning og diagnostikk kan fange opp gryende problemer før heisen bærer preg av feilen eller rett og slett stopper.

Unngå nedetid

Det er betydelig kostnader å spare ved å innføre IoT. Om systemet oppdager at det er et behov for ekstra service, kontaktes en heismontør automatisk. Når systemet oppdager behov for service, legges det umiddelbart inn i vedlikeholdsplanen, med informasjon om hva som er feil og hvordan det kan løses, og forsikrer at heismontøren kommer dit i god tid før noe ryker.

 IoT-enhetene overvåkes 24/7 av IoT-enheter, som fungerer som øyne og ører til den som er ansvarlig for å vedlikeholdet av enheten.

Fleksible kommunikasjonsstandarder

Schindler sin Cube

Eiendomsbesitter som ser på IoT-integrasjon, frykter ofte at utstyret er liesensbelagt. Noen ganger er det sant, men du kan unngå å bli fanget i en langsiktig vedlikeholdsavtale for et system som ikke kommuniserer med andre produsenter ved å spesifisere behovene dine.

Det er ett stort skritt å skifte ut eller modernisere en heis eller rulletrapp med IoT. Vi har stor kunnskap om IoT og kan gi råd i slike situasjoner. Vi anbefaler derfor at man gjør en avtale med en Heisrådgiver som kan utarbeide en spesifikasjon for heisen og med foreslått IoT løsning samt sørge for at heisen(e) får et system som de fleste heisleverandører kan integreres med. 

Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg med å komme i gang! Ta også gjerne kontakt hvis du ønsker en uforpliktende prat/tilbud.