BIOCLEAN - Produkter, tilbud, nyheter

Samarbeid

Daglig renhold

22.12.2016

Daglig renhold er en fornuftig og lønnsom investering. Et rent arbeidsmiljø er essensielt for trivsel og velvære, noe som bidrar til å holde sykefraværet lavt og gjør arbeidplassen attraktiv. Regelmessig renhold forlenger levetiden på inventar, bygninger og reduserer de totale vedlikeholdskostnadene. Maximum Service er en profesjonell leverandør av daglig og periodisk renhold. Vi utfører daglig renhold av høy kvalitet i samsvar med de ønsker og behov kunden har valgt.